Κenophobia
CAN gallery,
Athens, Greece, 2015
Οι λύρες της Θείας Σωτηρίας, 2014, Inkjet print, 60x45 cm